အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ

အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲသို့၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ၏ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုအခြေအနေ

စဉ်အကြိမ်ခုနှစ်အိမ်ရှင်နိုင်ငံ

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်

သည့်နိုင်ငံပေါင်း

ရွှေငွေကြေးပေါင်းအဆင့်ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု
အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားပြိုင်ပွဲ
ပထမ၁၉၅၉ထိုင်း၁၁၁၅၁၄၄၀
ဒုတိယ၁၉၆၁မြန်မာ၃၅၂၆၄၃၁၀၄
တတိယ၁၉၆၅မလေးရှား၁၈၃၃
စတုတ္ထ၁၉၆၇ထိုင်း၁၁၂၆၃၂၆၉
ပဉ္စမ၁၉၆၉မြန်မာ၅၇၄၆၄၆၁၄၉
ဆဌမ၁၉၇၁မလေးရှား၂၀၂၈၁၃၆၁
သတ္တမ၁၉၇၃မလေးရှား၂၈၂၄၁၅၆၇
အဌမ၁၉၇၅ထိုင်း၂၈၃၅၃၃၉၆
အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ
နဝမ၁၉၇၇မလေးရှား၂၅၄၂၄၃၁၁၀
၁၀ဒဿမ၁၉၇၉အင်ဒိုနီးရှား၂၆၂၆၂၄၇၆
၁၁၁၁၁၉၈၁ဖိလစ်ပိုင်၁၅၁၉၂၇၆၁
၁၂၁၂၁၉၈၃စင်ကာပူ၁၈၁၅၁၇၅၀
၁၃၁၃၁၉၈၅ထိုင်း၁၃၁၉၃၄၆၆
၁၄၁၄၁၉၈၇အင်ဒိုနီးရှား၁၃၁၅၂၁၄၉
၁၅၁၅၁၉၈၉မလေးရှား၁၀၁၄၂၀၄၄
၁၆၁၆၁၉၉၁ဖိလစ်ပိုင်၁၂၁၆၂၉၅၇
၁၇၁၇၁၉၉၃စင်ကာပူ၁၃၁၆၃၇
၁၈၁၈၁၉၉၅ထိုင်း၁၀၂၁၃၇၆၂
၁၉၁၉၁၉၉၇အင်ဒိုနီးရှား၁၀၃၄၄၄၈၆
၂၀၂၀၁၉၉၉ဘရူနိုင်း၁၀၁၀၁၀၂၃
၂၁၂၁၂၀၀၁မလေးရှား၁၀၁၉၁၄၅၃၈၆
၂၂၂၂၂၀၀၃ဗီယက်နမ်၁၁၁၆၄၃၅၀၁၀၉
၂၃၂၃၂၀၀၅ဖိလစ်ပိုင်၁၁၁၇၃၄၄၈၉၉
၂၄၂၄၂၀၀၇ထိုင်း၁၁၁၄၂၆၄၇၈၇
၂၅၂၅၂၀၀၉လာအို၁၁၁၂၂၂၃၇၇၁
၂၆၂၆၂၀၁၁အင်ဒိုနီးရှား၁၁၁၆၂၇၃၇၈၂
၂၇၂၇၂၀၁၃မြန်မာ၁၁၈၅၆၃၈၄၂၃၂
၂၈၂၈၂၀၁၅စင်ကာပူ၁၁၁၂၂၆၃၁၆၉
၂၉၂၉၂၀၁၇မလေးရှား၁၁၁၀၂၀၃၇
၃၀၃၀၂၀၁၉ဖိလစ်ပိုင်၁၁၁၈၅၁၇၃
၃၁၃၁၂၀၂၂ဗီယက်နမ်၁၁ ၉ ၁၈ ၃၅ ၆၂
၃၂၃၂၂၀၂၃ကမ္ဘောဒီးယား၁၁ ၂၁ ၂၅ ၆၈ ၁၁၄Read More