အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများ

အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံအလိုက်အဆင့်ရရှိမှု

စဉ်ကျင်းပသည့် အကြိမ်ကျင်းပသည့် ခုနှစ်ကျင်းပသည့် နိုင်ငံဆုတံဆိပ်ရရှိမှုအဆင့်
ရွှေငွေကြေးပေါင်း
၂၀၀၁မလေးရှား၄၃၂၃၁၁၇၇
၂၀၀၃ဗီယက်နမ်၂၄၁၂၁၁၄၇
၂၀၀၅ဖိလစ်ပိုင်၂၉၁၃၄၆
၂၀၀၈ထိုင်း၁၄၁၆၂၁၅၁
၂၀၀၉မလေးရှား၁၄၁၉၄၀
၂၀၁၁အင်ဒိုနီးရှား၁၁၁၄၃၄
၂၀၁၄မြန်မာ၃၄၂၆၃၆၉၆
၂၀၁၅စင်္ကာပူ၁၆၁၇၂၉၆၂
၂၀၁၇မလေးရှား၁၁၁၅၁၇၄၃
၁၀၁၀၂၀၂၀ဖိလစ်ပိုင်COVID-19 Pandemic
၁၁၁၁၂၀၂၂အင်ဒိုနီးရှား၁၄၁၂၁၇၄၃
၁၂၁၂၂၀၂၃ကမ္ဘောဒီးယား၁၅၂၂၁၉၅၆

အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု

စဉ်

ကျင်းပသည့် အကြိမ်

ကျင်းပသည့် ခုနှစ်

ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ

ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု

မှတ်ချက်

ရွှေ

ငွေ

ကြေး

ပေါင်း

ပထမ

၂၀၁၀

တရုတ်

 

ဒုတိယ

၂၀၁၄

ကိုရီးယား

 

တတိယ

၂၀၁၈

အင်ဒိုနီးရှား

 
အိုလံပစ်မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု
စဉ်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အကြိမ်ကျင်းပသည့် ခုနှစ်ကျင်းပသည့် နိုင်ငံဆုတံဆိပ်ရရှိမှုမှတ်ချက်
ရွှေငွေကြေးပေါင်း
ပထမ၁၉၇၆ကနေဒါ
ဒုတိယ၁၉၈၄အမေရိကန်
၁၉၉၂-၂၀၀၈-၂၀၁၂-၂၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆုတံဆိပ်မရှိခဲ့ပါ။