အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများ

အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံအလိုက်အဆင့်ရရှိမှု

ကျင်းပသည့် အကြိမ် ကျင်းပသည့် ခုနှစ် ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု အဆင့်
ရွှေ ငွေ ကြေး ပေါင်း
၂၀၀၁ မလေးရှား ၄၃ ၂၃ ၁၁ ၇၇
၂၀၀၃ ဗီယက်နမ် ၂၄ ၁၂ ၁၁ ၄၇
၂၀၀၅ ဖိလစ်ပိုင် ၂၉ ၁၃ ၄၆
၂၀၀၈ ထိုင်း ၁၄ ၁၆ ၂၁ ၅၁
၂၀၀၉ မလေးရှား ၁၄ ၁၉ ၄၀
၂၀၁၁ အင်ဒိုနီးရှား ၁၁ ၁၄ ၃၄
၂၀၁၄ မြန်မာ ၃၄ ၂၆ ၃၆ ၉၆
၂၀၁၅ စင်္ကာပူ ၁၆ ၁၇ ၂၉ ၆၂
၂၀၁၇ မလေးရှား ၁၁ ၁၅ ၁၇ ၄၃
၁၀ ၂၀၂၀ ဖိလစ်ပိုင် COVID-19 Pandemic
၁၁ ၂၀၂၂ အင်ဒိုနီးရှား ၁၄ ၁၂ ၁၇ ၄၃
၁၂ ၂၀၂၃ ကမ္ဘောဒီးယား ၁၅ ၂၂ ၁၉ ၅၆
အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု
ကျင်းပသည့် အကြိမ် ကျင်းပသည့် ခုနှစ် ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု မှတ်ချက်
ရွှေ ငွေ ကြေး ပေါင်း
၂၀၁၀ တရုတ်
၂၀၁၄ ကိုရီးယား
၂၀၁၈ အင်ဒိုနီးရှား
၂၀၂၃ တရုတ်
အိုလံပစ်မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အကြိမ် ကျင်းပသည့် ခုနှစ် ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု မှတ်ချက်
ရွှေ ငွေ ကြေး ပေါင်း
ပထမ ၁၉၇၆ ကနေဒါ
ဒုတိယ ၁၉၈၄ အမေရိကန်
၁၉၉၂-၂၀၀၈-၂၀၁၂-၂၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆုတံဆိပ်မရှိခဲ့ပါ။