အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၃ - ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ ပြက္ခဒိန်