အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အားကစားကွင်း/ရုံ တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲကြည့်စင်တွင် ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံများတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အားကစားကွင်း/ရုံ တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲကြည့်စင်တွင် ပလပ်စတစ်ထိုင်ခုံများတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာနတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာနတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၄ – ၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် Third Party (QC Team) ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၄ – ၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် Third Party (QC Team) ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဌာနပိုင်မြေနေရာ(၂)ခု ဌားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

Loading

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဌာနပိုင်မြေနေရာ(၂)ခု ဌားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရှိ ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲ၍မရသည့်ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား(၄၀)တို့အား လေလံတင်ရောင်းချရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရှိ ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲ၍မရသည့်ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား(၄၀)တို့အား လေလံတင်ရောင်းချရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေနေရာ ဌားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေနေရာ ဌားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်(၅)ခုနှင့် QC Team လုပ်ငန်း(၁)ခု တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

Loading

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်(၅)ခုနှင့် QC Team လုပ်ငန်း(၁)ခု တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမြေနေရာ ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမြေနေရာ ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Loading

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း