အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်(၅)ခုနှင့် QC Team လုပ်ငန်း(၁)ခု တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

Loading

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်(၅)ခုနှင့် QC Team လုပ်ငန်း(၁)ခု တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမြေနေရာ ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

ဂေါက်သီးရိုက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမြေနေရာ ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Loading

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ပြည်ထောင်စုခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Loading

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါစက်ပစ္စည်းများအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ခေါ်ယူအပ်ပါသည်

Loading

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ အောက်ဖော်ပြပါစက်ပစ္စည်းများအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ခေါ်ယူအပ်ပါသည်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(တည်ဆောက်ရေး)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း(၁၆)ခု၏ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Loading

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်(တည်ဆောက်ရေး)ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း(၁၆)ခု၏ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း