အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

နိုဝင်ဘာလ ပထမအပတ်မှ ဒုတိယအပတ်အတွင်း အားကစား သတင်းများ စုစည်းကောက်နှုတ်ချက် အတွဲ (၁၁)၊ အမှတ် (၁)