အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့် နှစ်အလိုက် ဆုရရှိခဲ့မှု အခြေပြဇယား

စဉ်ခုနှစ်လှုပ်ရှား လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်ဆုရမြို့နယ်
၁။၁၉၉၈-၉၉၃၉၃၆၉၉၅၁%မကွေးပထမမင်းဘူးပထမ
    ရှမ်း(မြောက်)ဒုတိယသံဖြူဇရပ်ဒုတိယ
    မွန်တတိယရွှေပြည်သာတတိယ
၂။၉၉-၂၀၀၀၂၅၆၉၂၄၇၆၄.၁၈%မန္တလေးပထမပဲခူးပထမ
    ဧရာဝတီဒုတိယဟင်္သာတဒုတိယ
    ကရင်တတိယဟားခါးတတိယ
၃။၂၀၀၀-၀၁၃၂၂၀၆၂၇၂၅.၃၅%ပဲခူးပထမတောင်ကြီးပထမ
    ကချင်ဒုတိယပခုက္ကူဒုတိယ
    ကယားတတိယတာမွေတတိယ
၄။၂၀၀၁၁၄၀၆၈၈၄၂၅.၆၃%ပဲခူးပထမမကွေးပထမ
    မန္တလေးဒုတိယတာမွေဒုတိယ
    စစ်ကိုင်းတတိယမော်လမြိုင်တတိယ
၅။၂၀၀၂၁၄၉၀၀၇၃၆၇.၁၆%ပဲခူးပထမတာမွေပထမ
    မန္တလေးဒုတိယလားရှိုးဒုတိယ
    မွန်တတိယဆောတတိယ
၆။၂၀၀၃၁၅၂၄၀၇၁၂၇.၁၈%ပဲခူးပထမလားရှိုးပထမ
    မန္တလေးဒုတိယမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဒုတိယ
    စစ်ကိုင်းတတိယစစ်တွေတတိယ
၇။၂၀၀၄၂၁၁၈၄၄၇၇၉.၈၀%ရန်ကုန်ပထမပြည်ပထမ
    ပဲခူးဒုတိယချောင်းဆုံဒုတိယ
    ရှမ်း(မြောက်)တတိယတောင်သာတတိယ
၈။၂၀၀၅၂၉၀၂၀၉၂၂၁၀.၅၅%မန္တလေးပထမမြစ်ကြီးနားပထမ
    ပဲခူးဒုတိယရွှေဘိုဒုတိယ
    စစ်ကိုင်းတတိယမြဝတီတတိယ
၉။၂၀၀၆၃၀၄၉၄၂၀၉၁၁.၂၀%ရန်ကုန်ပထမလားရှိုးပထမ
    ပဲခူးဒုတိယဘားအံဒုတိယ
    မန္တလေးတတိယမော်လမြိုင်တတိယ
စဉ်ခုနှစ်လှုပ်ရှား လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်ဆုရမြို့နယ်
၁၀။၂၀၀၇၃၄၈၄၄၁၄၁၁၃.၀၄%မန္တလေးပထမဆိပ်ကမ်းပထမ
    ရှမ်း(မြောက်)ဒုတိယကလေးဝဒုတိယ
    ရှမ်း(အရှေ့)တတိယမိုင်းဖြတ်တတိယ
၁၁။၂၀၀၈၂၉၈၇၉၈၆၄၁၃.၅၆%ပဲခူးပထမဆားလင်းကြီးပထမ
    ရှမ်း(အရှေ့)ဒုတိယကလေးဝဒုတိယ
    မန္တလေးတတိယမိုင်းဖြတ်တတိယ
၁၂။၂၀၀၉၃၀၂၂၄၈၃၆၁၃.၇၅%စစ်ကိုင်းပထမလားရှိုးပထမ
    ရန်ကုန်ဒုတိယချမ်းအေးသာဇံဒုတိယ
    မွန်တတိယသရက်တတိယ
၁၃။၂၀၁၀၅၄၈၈၉၄၆၀၁၃.၇၆%ပဲခူးပထမတောင်ကြီးပထမ
    မန္တလေးဒုတိယဆိပ်ကြီးခနောင်တိုဒုတိယ
    စစ်ကိုင်းတတိယမြစ်ကြီးနားတတိယ
၁၄။၂၀၁၁၅၁၂၂၄၂၄၁၁၃.၇၈%စစ်ကိုင်းပထမချမ်းအေးသာဇံပထမ
    ရှမ်းဒုတိယကျုံးပျော်ဒုတိယ
    မွန်တတိယဘောလခဲတတိယ
၁၅။၂၀၁၂၃၄၇၇၈၂၄၈၁၃.၈၀%မန္တလေးပထမတောင်ငူပထမ
    ကယားဒုတိယပုသိမ်ဒုတိယ
    ရှမ်းတတိယမြစ်ကြီးနားတတိယ
၁၆။၂၀၁၃၂၉၉၅၂၄၆၁၁၃.၈၂%ဧရာဝတီပထမတောင်ကြီးပထမ
    မကွေးဒုတိယမုံရွာဒုတိယ
    မွန်တတိယမြိတ်တတိယ
    ပဲခူးနှစ်သိမ့်လွိုင်ကော်နှစ်သိမ့်
    မန္တလေးနှစ်သိမ့်မြောင်းမြနှစ်သိမ့်
    တနင်္သာရီနှစ်သိမ့်ချမ်းအေးသာစံနှစ်သိမ့်
၁၇။၂၀၁၄၂၇၈၆၂၄၆၁၁၃.၈၄%မန္တလေးပထမမြောင်းမြပထမ
    ရှမ်းဒုတိယမော်လမြိုင်ဒုတိယ
    ကယားတတိယဆောတတိယ
    တနင်္သာရီနှစ်သိမ့်ပြည်နှစ်သိမ့်
    ရခိုင်နှစ်သိမ့်လားရှိုးနှစ်သိမ့်
    ပဲခူးနှစ်သိမ့်ဟားခါးနှစ်သိမ့်
စဉ်ခုနှစ်လှုပ်ရှား လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်ဆုရမြို့နယ်
၁၈။၂၀၁၅၂၇၈၉၂၉၉၄၁၃.၈၇%ရှမ်းပထမဖြူးပထမ
    မန္တလေးဒုတိယဆောဒုတိယ
    ဧရာဝတီတတိယမော်လမြိုင်တတိယ
    ကချင်နှစ်သိမ့်လားရှိုးနှစ်သိမ့်
    ကရင်နှစ်သိမ့်လှိုင်းဘွဲ့နှစ်သိမ့်
    ပဲခူးနှစ်သိမ့်ပုသိမ်နှစ်သိမ့်
၁၉။၂၀၁၆၃၄၉၄၀၉၇၄၁၃.၈၉%မန္တလေးပထမဖြူးပထမ
    ရှမ်းဒုတိယလှိုင်းဘွဲ့ဒုတိယ
    ပဲခူးတတိယဆောတတိယ
    မကွေးနှစ်သိမ့်တာချီလိတ်နှစ်သိမ့်
    စစ်ကိုင်းနှစ်သိမ့်မြိတ်နှစ်သိမ့်
    မွန်နှစ်သိမ့်မော်လမြိုင်နှစ်သိမ့်
      မြစ်ကြီးနားနှစ်သိမ့်
      လားရှိုးနှစ်သိမ့်
၂၀။၂၀၁၇၃၅၉၈၀၉၅၀၁၃.၉၁%မန္တလေးပထမအောင်လံပထမ
    ပဲခူးဒုတိယဖြူးဒုတိယ
    ကယားတတိယမတ္တရာတတိယ
    ရှမ်းနှစ်သိမ့်မြိတ်နှစ်သိမ့်
    မကွေးနှစ်သိမ့်ဂန့်ဂေါနှစ်သိမ့်
    ဧရာဝတီနှစ်သိမ့်မြောင်းမြနှစ်သိမ့်
      ဘိုကလေးနှစ်သိမ့်
      ဟားခါးနှစ်သိမ့်
၂၁။၂၀၁၈၅၁၉၉၃၉၅၀၁၃.၉၃%ကယားပထမဖြူးပထမ
    ပဲခူးဒုတိယဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)ဒုတိယ
    မန္တလေးတတိယမတ္တရာတတိယ
    စစ်ကိုင်းနှစ်သိမ့်ညောင်ရွှေနှစ်သိမ့်
    ကရင်နှစ်သိမ့်ဖလမ်းနှစ်သိမ့်
    မကွေးနှစ်သိမ့်လှိုင်းဘွဲ့နှစ်သိမ့်
      မော်လမြိုင်နှစ်သိမ့်
      ဝိုင်းမော်နှစ်သိမ့်
      
၂၂။၂၀၁၉၂၈၈၂၂၇၀၀၁၃.၉၄%ကယားပထမဖြူးပထမ
    ရှမ်းဒုတိယဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)ဒုတိယ
    ပဲခူးတတိယမြို့သစ်တတိယ
    မန္တလေးနှစ်သိမ့်ရေကြည်နှစ်သိမ့်
    ကချင်နှစ်သိမ့်ပုသိမ်ကြီးနှစ်သိမ့်
    ဧရာဝတီနှစ်သိမ့်ဒီးမောဆိုနှစ်သိမ့်
      မတူပီနှစ်သိမ့်
      ဝိုင်းမော်နှစ်သိမ့်
      လှိုင်းဘွဲ့နှစ်သိမ့်
      ဘုတ်ပြင်းနှစ်သိမ့်

၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း အားကစားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှု အမြင့်မားဆုံးဆု ရရှိသည့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအဆင့်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် ဆုရရှိမှု

စဉ်ခုနှစ်လှုပ်ရှား လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်ဆုရမြို့နယ်
၂၃။၂၀၂၂  ရှမ်းပထမလားရှိုးပထမ
    စစ်ကိုင်းဒုတိယဘားအံဒုတိယ
    မန္တလေးတတိယမကွေးတတိယ
    ဧရာဝတီအထူးဆု(၁)ရေကြည်တတိယ
    ရန်ကုန်အထူးဆု(၂)ဆီဆိုင်အထူးဆု(၁)
    မကွေးအထူးဆု(၃)စစ်ကိုင်းအထူးဆု(၂)
      တောင်ကြီးအထူးဆု(၃)
      မိုင်းဆတ်အထူးဆု(၄)
      ဘိုကလေးအထူးဆု(၅)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာများ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

၂၀၂၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

Loading