အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

နည်းပြ(နည်းစနစ်)၊ စာရင်းကိုင်(၂)နှင့် ဒု-ကြီးကြပ်ရေးမှူး ရာထူးဖြေဆိုရမည့် (နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ) ကြေညာခြင်း