အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်မည့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်(၅)ခုနှင့် QC Team လုပ်ငန်း(၁)ခု တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း