အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အားကစားပြိုင်ပွဲများ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် အဆင့်ရပ်တည်မှု