အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

၁။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

 ၂။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 ၃။ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

 ၄။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

 ၅။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

 ၆။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

 ၇။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

 ၈။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန

 ၉။ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

၁၂။ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နေပြည်တော် ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ ဘောလုံး(အမျိုးသား) ပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိမှု နှင့် ဆုချီးမြှင့်ငွေ

၁။ ပထမ – ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး (၂၀)သိန်း

၂။ ဒုတိယ – ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁၅)သိန်း

၃။ တတိယ – ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁၀)သိန်း

၄။ နှစ်သိမ့်ဆု – စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန (၅)သိန်း

၅။ အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆု

ဇင်သူရ၊ ကျောနံပါတ်(၁)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၆။ အကောင်းဆုံးနောက်တန်းအားကစားသမားဆု

အောင်ထက်ဝေ၊ ကျောနံပါတ်(၂၅)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၇။ အကောင်းဆုံးအလယ်တန်းအားကစားသမားဆု

ဇော်ဇော်ထွန်း၊ ကျောနံပါတ်(၁၆)၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၈။ အကောင်းဆုံးရှေ့တန်းအားကစားသမားဆု

အောင်မျိုးခန့်၊ ကျောနံပါတ်(၁၉)၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

၉။ ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆု

ဇာနည်၊ ကျောနံပါတ်(၁၀)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း၁၀။ အသန့်ရှင်းဆုံးဆု – ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံ ဘော်လီဘော(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး) ပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိမှုနှင့် ဆုချီးမြှင့်ငွေ

၁။ အမျိုးသားပြိုင်ပွဲ

ပထမ – ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁၀)သိန်း

ဒုတိယ – ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၇)သိန်း

တတိယ – မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (၅)သိန်း

၂။ အမျိုးသမီးပြိုင်ပွဲ

ပထမ – ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁၀)သိန်း

ဒုတိယ – ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၇)သိန်း

တတိယ – ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၅)သိန်း

အတိုးတက်ဆုံးဆု – ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (၃)သိန်း

၃။ အမျိုးသားအကောင်းဆုံးစပေးဘောဆု

ဝင်းမောင်၊ ကျောနံပါတ်(၉)၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (၁)သိန်း

၄။ အမျိုးသားအကောင်းဆုံးပင့်ထောင်ဆု

မင်းဟိန်းခန့်၊ ကျောနံပါတ်(၂)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၅။ အမျိုးသားအကောင်းဆုံးရိုက်ခုတ်ဆု

ညီညီစံ၊ ကျောနံပါတ်(၁၇)၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၆။ အမျိုးသားအကောင်းဆုံးပိတ်ဆို့ဆု

ထက်လင်းအောင်၊ ကျောနံပါတ်(၁၇)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၇။ အမျိုးသားအကောင်းဆုံးခုခံဆယ်မဆု

လှိုင်မင်း၊ ကျောနံပါတ်(၁၂)၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၈။ အမျိုးသားအကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆု

တိုးမင်းမောင်၊ ကျောနံပါတ်(၇)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၉။ အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးစပေးဘောဆု

နန္ဒာဝင်းပြည့်၊ ကျောနံပါတ်(၁)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၁၀။ အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးပင့်ထောင်ဆု

နန်းမဉ္ဇူသကလှိုင်၊ ကျောနံပါတ်(၁၁)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၁၁။ အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးရိုက်ခုတ်ဆု

ဝုန်ရှန်းစန်၊ ကျောနံပါတ်(၃)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၁၂။ အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးပိတ်ဆို့ဆု

သူဇာအောင်၊ ကျောနံပါတ်(၁၆)၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၁၃။ အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးခုခံဆယ်မဆု

ဖြူဖြူဝေ၊ ကျောနံပါတ်(၁၆)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၁၄။ အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးအားကစားသမားဆု

သီသီအောင်၊ ကျောနံပါတ်(၈)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၁)သိန်း

၁၅။ အမျိုးသားစုပေါင်းတံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆု – ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၁၆။ အမျိုးသမီးစုပေါင်းတံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆု – ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန