အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

Loading

အားကစားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အားကစားကွင်းများ၊ အားကစားရုံများ သတ်မှတ်ထားသည့် အဆင့်အတန်းပြည့်မီရမည်