အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အသိပညာပေး ဗွီဒီယိုများ

တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် Joint Training ပြုလုပ်နေသည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ လေ့ကျင့်နေမှု

ဂျပန်နိုင်ငံ SEISA Group Kakusai High School တွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် မြန်မာကရာတေး အားကစားသမားများ

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် joint training ပြုလုပ်နေသည့် ဘော်လီဘော အားကစားအဖွဲ့ လေ့ကျင့်နေမှု

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် joint training ပြုလုပ်နေသည့် အလေးမ အားကစားအဖွဲ့ လေ့ကျင့်နေမှု

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် joint training ပြုလုပ်နေသည့် လက်ဝှေ့ အားကစားအဖွဲ့ လေ့ကျင့်နေမှု

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် joint training ပြုလုပ်နေသည့် ပြေးခုန်ပစ် အားကစားအဖွဲ့ လေ့ကျင့်နေမှု

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် joint training ပြုလုပ်နေသည့် လှေလှော် အားကစားအဖွဲ့ လေ့ကျင့်နေမှု

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် joint training ပြုလုပ်နေသည့် ဝူရှူး အားကစားအဖွဲ့ လေ့ကျင့်နေမှု