အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်အတူ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အားကစားသမားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြိုဆိုသည့်သတင်း
19 May

မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်အတူ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အားကစားသမားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြိုဆိုသည့်သတင်း

မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်အတူ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အားကစားသမားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြိုဆိုသည့်သတင်း https://vimeo.com/828212095?share=copy

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးဝင်း အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်း လူငယ် (သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ) များအား လူငယ်အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှာကြားသည့်သတင်း
18 May

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးဝင်း အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်း လူငယ် (သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ) များအား လူငယ်အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှာကြားသည့်သတင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးဝင်း အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ လေကြောင်းနှင့်ရေကြောင်း လူငယ် (သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ) များအား လူငယ်အသိပညာပေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှာကြားသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော အောင်ပွဲရ မြန်မာအားကစားအဖွဲများအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့်သတင်း
17 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော အောင်ပွဲရ မြန်မာအားကစားအဖွဲများအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော အောင်ပွဲရ မြန်မာအားကစားအဖွဲများအား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့်သတင်း https://vimeo.com/827504749?share=copy

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် (၃၂)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်းများအလိုက် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ၏ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများအား ကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း
17 May

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် (၃၂)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်းများအလိုက် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ၏ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများအား ကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် (၃၂)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်းများအလိုက် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များ၏ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများအား ကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း https://vimeo.com/827498511?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့်သတင်း
16 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့်သတင်း https://vimeo.com/827129646?share=copy

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း
16 May

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း https://vimeo.com/827127550?share=copy

မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဌ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံနှင့်အတူ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အားကစားသမားများ ပြန်လည် ရောက်ရှိကြိုဆိုသည့်သတင်း
12 May

မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဌ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံနှင့်အတူ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အားကစားသမားများ ပြန်လည် ရောက်ရှိကြိုဆိုသည့်သတင်း

မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဌ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံနှင့်အတူ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၌ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အားကစားသမားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြိုဆိုသည့်သတင်း https://vimeo.com/826076478?share=copy

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေသည့် (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများသို့ လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း
11 May

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေသည့် (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများသို့ လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေသည့် (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲများသို့ လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေးသည့်သတင်း https://vimeo.com/825711055?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲမှ အားကစားနည်းအလိုက် မေလ(၁၀) ရက်နေ့တွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုများ
11 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲမှ အားကစားနည်းအလိုက် မေလ(၁၀) ရက်နေ့တွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုများ

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲမှ အားကစားနည်းအလိုက် မေလ(၁၀) ရက်နေ့တွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုများ https://vimeo.com/825709708?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲမှအားကစား နည်းအလိုက် မေလ ၉ ရက်နေ့ အထိ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုစာရင်း
10 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲမှအားကစား နည်းအလိုက် မေလ ၉ ရက်နေ့ အထိ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုစာရင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ မြန်မာအားကစားအဖွဲမှအားကစား နည်းအလိုက် မေလ ၉ ရက်နေ့ အထိ ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုစာရင်း https://vimeo.com/825335112?share=copy

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် မြားပစ်နည်းပြ မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်သည့်သတင်း
09 May

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် မြားပစ်နည်းပြ မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်သည့်သတင်း

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမျိုးလှိုင် မြားပစ်နည်းပြ မွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက်ရောက်သည့်သတင်း https://vimeo.com/825716070?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းပြိုင်ပွဲမှ တတိယ ကြေးတံဆိပ်၊ အမျိုးသမီးလက်သိုင်းအပြပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယငွေတံဆိပ်၊ အမျိုးသား တုတ်သိုင်းအပြပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယငွေတံဆိပ်၊ အမျိုးသား ဓားတစ်လက်အပြပြိုင်ပွဲမှ ပထမရွှေတံဆိပ်နှင့် အမျိုးသား နှစ်ယောက်တွဲ ဓားမြောင် အတိုက်ပြိုင်ပွဲမှ တတိယကြေးတံဆိပ်၊ အမျိုးသား နှစ်ယောက် ၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အတွဲလိုက်အတိုက်ပြိုင်ပွဲမှ ပထမရွှေတံဆိပ်အသီးသီး ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိသည့်သတင်း
08 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းပြိုင်ပွဲမှ တတိယ ကြေးတံဆိပ်၊ အမျိုးသမီးလက်သိုင်းအပြပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယငွေတံဆိပ်၊ အမျိုးသား တုတ်သိုင်းအပြပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယငွေတံဆိပ်၊ အမျိုးသား ဓားတစ်လက်အပြပြိုင်ပွဲမှ ပထမရွှေတံဆိပ်နှင့် အမျိုးသား နှစ်ယောက်တွဲ ဓားမြောင် အတိုက်ပြိုင်ပွဲမှ တတိယကြေးတံဆိပ်၊ အမျိုးသား နှစ်ယောက် ၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အတွဲလိုက်အတိုက်ပြိုင်ပွဲမှ ပထမရွှေတံဆိပ်အသီးသီး ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းပြိုင်ပွဲမှ တတိယ ကြေးတံဆိပ်၊ အမျိုးသမီးလက်သိုင်းအပြပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယငွေတံဆိပ်၊ အမျိုးသား တုတ်သိုင်းအပြပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယငွေတံဆိပ်၊ အမျိုးသား

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတံဆိပ်ဆွတ်ခူးရရှိမှု သတင်း
08 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတံဆိပ်ဆွတ်ခူးရရှိမှု သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆုတံဆိပ်ဆွတ်ခူးရရှိမှုသတင်း https://vimeo.com/824638544?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ် (အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲ-အပြ)ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည့်သတင်း
07 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ် (အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲ-အပြ)ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ် (အမျိုးသားနှစ်ယောက်တွဲ-အပြ)ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သည့်သတင်း https://vimeo.com/824630613?share=copy

နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးလွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် နွေရာသီအခြေခံ အားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည့်သတင်း
07 May

နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးလွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် နွေရာသီအခြေခံ အားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည့်သတင်း

နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးလွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ် နွေရာသီအခြေခံ အားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည့်သတင်း https://vimeo.com/824636769?share=copy

(၃၂) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်(Kun Bokator)အားကစားနည်း (အမျိုးသမီး) အခြေခံပြကွက်(လက်)ပြိုင်ပွဲတွင် မနီလာစိုးဦးက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဦးဆုံး ငွေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးရရှိသည့်သတင်း
05 May

(၃၂) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်(Kun Bokator)အားကစားနည်း (အမျိုးသမီး) အခြေခံပြကွက်(လက်)ပြိုင်ပွဲတွင် မနီလာစိုးဦးက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဦးဆုံး ငွေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးရရှိသည့်သတင်း

(၃၂) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဗိုဗီနမ်(Kun Bokator)အားကစားနည်း (အမျိုးသမီး) အခြေခံပြကွက်(လက်)ပြိုင်ပွဲတွင် မနီလာစိုးဦးက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဦးဆုံး

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပလျက်ရှိသည့်သတင်း
04 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပလျက်ရှိသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပလျက်ရှိသည့်သတင်း https://vimeo.com/823593634?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ မေလ(၃)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် အားကစားနည်းအချို့တွင် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့်သတင်း
04 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ မေလ(၃)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် အားကစားနည်းအချို့တွင် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ၏ မေလ(၃)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် အားကစားနည်းအချို့တွင် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့်သတင်း https://vimeo.com/823593462?share=copy

(၃၂)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာအားကစားသမားများ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသည့်သတင်း
03 May

(၃၂)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာအားကစားသမားများ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသည့်သတင်း

(၃၂)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာအားကစားသမားများ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသည့်သတင်း https://vimeo.com/823593421?share=copy

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံနှင့် မြန်မာအားကစားသမားအဖွဲ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲသို့တက်ရောက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသည့်သတင်း
03 May

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံနှင့် မြန်မာအားကစားသမားအဖွဲ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲသို့တက်ရောက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသည့်သတင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံနှင့် မြန်မာအားကစားသမားအဖွဲ (၃၂)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲသို့တက်ရောက်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသည့်သတင်း https://vimeo.com/823593479?share=copy

Loading