အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတွင် မြန်မာလူငယ်များ၏ အဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရေးအတွက် ဖော်ဆောင်ပေးရေး၊

(ခ) လူငယ်များ နိုင်ငံ့သားကောင်းပီသစွာနေထိုင်ပြီး လေးစားစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး၊

(ဂ) လူငယ်တို့၏ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရေး၊

(ဃ) အားကစားကဏ္ဍတွင် မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ အပါအဝင် လူငယ်အားကစားသမားကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာစေရေး၊

(င) မသန်စွမ်းလူငယ်များ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် မသန်စွမ်းလူငယ်များဘဝ မြှင့်တင်ပေးရေး၊

(စ) လူငယ်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး။

(၁) စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) သာမန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ပါပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသိုလှောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊

(င) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ဒေသ/ ခရိုင်/ မြို့နယ် လူငယ်ရေးရာဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(စ) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ရေးဆွဲပြုစုခြင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ဒေသ/ ခရိုင်/ မြို့နယ်များမှ သတ်မှတ်ထားသော အစီရင်ခံစာများ ပုံမှန်တင်ပြရေးအတွက် ကြပ်မတ်ခြင်း။

(၂) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အသိပညာပေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) လူငယ်တိုင်း အခြေခံပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်သင်ကြားနိုင်ရေး၊ ပညာထူးချွန်စွာ သင်ကြားနိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်အကျိုး သယ်ပိုးလိုသော လူငယ်များ ဖြစ်လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ခ) လူငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနည်းပညာ၊ လူမှုရေးစသည့် ကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုဖြည့်ဆည်း မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဂ) စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ စေလွှတ်ခြင်း၊ လူငယ်ရေးရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ နိုင်ငံတော်မှ ဖွင့်လှစ်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများသို့ စေလွှတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဃ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ အစီအစဉ်များ မြှင့်တင်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ နည်းပညာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍများ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်အတွက် ပညာရှင်များ၊ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃) သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) လူငယ်ရေးရာဆောင်ရွက်ချက်များကို သတင်း/မှတ်တမ်းထားရှိ၍ ရုပ်မြင်သံကြား၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် စာစောင်များမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊

( ခ ) လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာသို့ ပညာတော်သင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာသင်တန်း၊ လေ့လာရေး၊ အစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့ စေလွှတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

( ဂ ) လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လိုအပ်သော အကူအညီများ ရရှိစေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(၄) မသန်စွမ်းလူငယ်ရေးရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) မသန်စွမ်းလူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် မသန်စွမ်းလူငယ်များဘဝမြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

( ခ ) မသန်စွမ်းလူငယ်ကလေးများအား သက်မွေးပညာရပ်များသင်ကြားနိုင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

( ဂ ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မသန်စွမ်းမှု အမျိုးအစားအလိုက် အသိပညာပေးခြင်းနှင့် အားကစားသင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

(ဃ) မသန်စွမ်းလူငယ်များအတွက် အလွယ်တကူကစားနိုင်မည့်နေရာများနှင့် အားကစားကွင်း/ အားကစားရုံများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

( င ) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ ထူးချွန်သော မသန်စွမ်း အားကစားသမားများအား ရွေးချယ်၍ စခန်းသွင်းပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။