အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မူဝါဒနှင့်ရည်မှန်းချက်

Vision (မျှော်မှန်းချက်)

“တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး”

Mission (ရည်မှန်းချက်)

“လူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့် အားကစားပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး” (Mass Sports)

Objectives (ရည်ရွယ်ချက်များ)

၁။ ပြည်သူလူထုအတွင်း အားကစားစိတ်ဓာတ်၊ အားကစားအသိပညာ ပြန့်ပွားရေး အတွက် လူထုပညာပေး စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

၂။ ပြိုင်ပွဲများစဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပနိုင်ရန်။

၃။ လူငယ်မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်နိုင်ရန်။

မူဝါဒ(၄)ရပ်

၁။ တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသား အားကစားလှုပ်ရှားမှုကို တစ်နိုင်ငံလုံး၊ တစ်မျိုးသားလုံ:၊ စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် ပါဝင်လှုပ်ရှားကြရေး၊ အဆင့်ဆင့် နှစ်အလိုက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ဆောင်ရွက်ရန်။ (Mass Sports)

၂။ နိုင်ငံတကာအလယ်၌ နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို အားကစားနည်းဖြင့် မြှင့်တင်နိုင်မည့် ထူးချွန်ထက်မြက်သော နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမား လူရည်ချွန်များ မွေးထုတ်ရန်။ (Excellent Sports)

၃။ အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်၊ အာရှအဆင့်နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် အားကစားပြိုင်ပွဲများအထိ မြန်မာ့အားကစားသမားများ အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းအောင်မြင်မှုရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်။

၄။ မြန်မာ့အားကစားမှ ကမ္ဘာ့အားကစားသို့ ရောက်ရှိစေရန်။

အဓိကတာဝန် (၅)ရပ်

၁။ လူရွေးချယ်ရေး။

၂။ ကစားကွင်း/ကစားရုံထိန်းသိမ်းရေး။

၃။ ပြိုင်ပွဲများ စဉ်ဆက်မပြတ် ကျင်းပရေး။

၄။ ဦးစီးဌာနမှ ကျင်းပသည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အားကစားပြိုင်ပွဲများ မပျက်မကွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရေး။

၅။ စည်းကမ်းကောင်းမွန်ပြီး အရည်အချင်းမြင့်မားရေး။

 

                      ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် (၁၂) ရပ်

၁။ တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် အားကစားပညာရေးလုပ်ငန်း။

၂။ နယ်မြေအနှံ့လူငယ် မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ ရှာဖွေရွေးချယ် ဖော်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်း။

၃။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေရေး အတွက် ပြုစုပျိုးထောင်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်း။

၄။ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများသို့ အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်း ယှဉ်ပြိုင်အောင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်း။

၅။ အားကစား ကွင်း / ရုံများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း။

၆။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အားကစားပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း။

၇။ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံလုပ်ငန်း။

၈။ အားကစားစီမံကိန်း နှင့် သုတေသနလုပ်ငန်း။

၉။ ဒေသအလိုက် အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း။

၁၀။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေးလုပ်ငန်း။

၁၁။ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်အလိုက် အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားအောင် ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်း။

၁၂။ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း။