အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဌာနခွဲများ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) စီမံခန့်ခွဲရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) သာမန်နှင့်ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ပါ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသိုလှောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊

(င) တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ခရိုင်၊ မြို့နယ် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်း  ရေးရာကိစ္စ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(စ) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို စုစည်းခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း၊ ရေးဆွဲပြုစုခြင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများသို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်များမှ သတ်မှတ်ထားသော  အစီရင်ခံစာများ ပုံမှန်တင်ပြရေး ကြပ်မတ်ခြင်း၊

 

(၂) ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာနခွဲ (၁) ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော အားကစားပြိုင်ပွဲကိစ္စ အဝဝကို တာဝန်ယူကျင်းပပေးခြင်းနှင့် အခြားလူထုလူတန်းစားနှင့် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကျင်းပသော ပြိုင်ပွဲများအား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်သော အားကစားကိစ္စအဝဝကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) အားကစား အဆင့်အတန်းမြင့်မားရေးအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု ကိစ္စအဝဝကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မြင့်မားရေးနှင့် မျိုးဆက်သစ်နည်းပြနှင့် အားကစား သမားများ မွေးထုတ်ရေး ကိစ္စအဝဝကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊(၃) ယှဉ်ပြိုင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာန (၂) ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပ၍ ပြည်ပသို့ အားကစားပြိုင်ပွဲများ စေလွှတ် ယှဉ်ပြိုင်စေခြင်း၊

(ခ) နိုင်ငံတကာ အားကစားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်အားကစား ပြိုင်ပွဲများ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေခြင်း၊ ပြည်တွင်း၌ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပရေး အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်များမှ တင်ပြလာသောနိုင်ငံတကာ အားကစား အသင်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲများသို့ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းများကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲ၍ တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်တင်ပြ အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဃ) ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ စေလွှတ်မည့် အားကစားအဖွဲ့အစည်းများ၊ နည်းပြဆရာများ၊ အားကစား လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၊ အစည်းအဝေး၊ ဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းများ တက်ရောက်စေခြင်းစသည့် ကိစ္စအဆင့်ဆင့် တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြမည့်အမှာစာများ၊ နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒကော်မတီသို့ တင်ပြမည့် အမှာစာများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးပါက အချိန်မီပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံ အားကစားအဖွဲ့ချုပ်အသီးသီး၌ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်လျက်ရှိသော မြန်မာ့ လက်ရွေး၏စင်အား ကစားသမားများအား ခေတ်မီအားကစား နည်းစနစ်များအား စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊

(ဇ) နိုင်ငံခြားနည်းပြဆရာများ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပူးတွဲလေ့ကျင့်ခြင်း ကိစ္စများ အား အဆင့်ဆင့် တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ) အားကစားနည်းအလိုက်နိုင်ငံတကာစံချိန်၊စံညွှန်းများအား စနစ်တကျပြုစုထားရှိခြင်း၊

 

(၄) ကစားကွင်း/ကစားရုံဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံတည်ဆောက်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်များတွင် နိုင်ငံတော်မှခွဲဝေချထားပေးသော ရန်ပုံငွေနှင့် ပြည်သူ များထည့်ဝင်သည့် ရန်ပုံငွေများဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အားကစားလေ့ကျင့် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ ဖြစ်စေ ရန်အတွက် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) မီတာ(၄၀၀) ပြေးလမ်း အပါအဝင် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမီ အားကစားကွင်းများ မရှိ သေးသော  မြို့နယ်၊ အထက်တန်းကျောင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ၎င်းအားကစား ကွင်း များ တည်ဆောက်ရေးကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အားကစားနှင့် ပညာပေးကော်မတီ များသို့ ထောက်ပံ့ကြေးငွေ ချမှတ်ပေးရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) အားကစားကွင်း/ အားကစားရုံတည်ဆောက်ခြင်း/ တိုးချဲ့ခြင်း ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် /တိုင်း၊ မြို့နယ်များမှ လိုအပ်သောအဆောက်အဦပုံစံ၊ BQ၊ ဂတိစာချုပ်စာတမ်းနှင့် အခြားလိုအပ်သော အထောက်အထားများ ရရှိရန် ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် ၎င်းလုပ်ငန်းအတွက် လစဉ်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများ ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်များရှိ အားကစား အဆောက်အအုံများ၏ မြေဂရံ၊ အဆောက်အဦ ဂရံများကို ရရှိရေးအတွက် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန အောက်ရှိအားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများ အစဉ်အမြဲ သန့်ရှင်းမှု ရှိရေး၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးတို့အတွက်တာဝန်ယူစီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှကျင်းပသော အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ အဖွဲ့ချုပ်များမှ ကျင်းပသော ပြိုင်ပွဲများနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှကျင်းပသော အားကစားပြိုင်ပွဲများ အတွက် လိုအပ်သော အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံများကိုဌာနမှ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

 

(၅) လူထုအားကစားနှင့်ပညာပေးဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားကစားမူဝါဒများနှင့်အညီ အားကစား လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု အသွင်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ) လူတစုအားကစားမှ လူထုအားကစားသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ပြည်နယ်/ တိုင်း/ မြို့နယ် အနှံလူထုအားကစား လုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူထုအားကစား လှုပ်ရှားမှုများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရာသီအလိုက်၊ ဒေသအလိုက်အစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ) အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ လူငယ်များမိမိတို့ဝါသနာပါသော အားကစားနည်းများအတွက် အခြေခံ နည်းစနစ်များကို စနစ်တကျတတ်မြောက်စေရန်၊ အားကစားနည်းများအလိုက် နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်းရာသီ အားကစားသင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခြင်း၊

(ဃ) အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ အားကစားသမားများ၊ အားကစားနည်းပညာဆိုင်ရာများကို သိရှိနားလည် တတ်ကျွမ်းစေရေးအတွက် အားကစားပညာပေးစာစောင်များထုတ်ဝေခြင်း၊ အားကစားပညာပေး ဟောပြောခြင်းများနှင့် စာကြည့်တိုက် ဖွင့်လှစ်ထားရှိခြင်း၊

(င) ပြည်နယ်/ တိုင်း/ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက် အလိုက် သမာရိုးကျ မဟုတ်သော အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲများ၊ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မီးခဲပြာဖုံး အားကစားသမားများ ဖေါ်ထုတ်ပေးရန် အစီအစဉ်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

(၆) အားကစားနှင့်ပညာရေးပေါင်းစပ်ဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်/ ကောလိပ် အခြေခံပညာအဆင့်ကျောင်းများတွင် အားကစားပညာပေး ဟောပြောပို့ချခြင်း၊

(ခ) တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်၊အခြေခံပညာကျောင်းများ၌ အခြေခံနှင့်ခေတ်မီ အားကစားနည်းများ အားလေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရေးအတွက် အားကစားနည်းပြများတွဲဖက်ပေး၍ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်း၊

(ဂ) တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်၊ အခြေခံပညာကျောင်းသား အားကစားပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပရာတွင် လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံများတွင် ကာယဆရာ/ဆရာမများ နည်းပြဆရာ မွမ်းမံ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င) တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်၊ အခြေခံပညာကျောင်းများသို့ အားကစားအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) အခြေခံပညာဦးစီးဌာနနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသားများအား ကာယဗလ၊ ဉာဏဗလ၊ စာရိတ္တဗလ၊ မိတ္တဗလနှင့် ဘောဂဗလ၊ ဗလ (၅) တန်နှင့် ပြီးပြည့်စုံပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်၍ ပညာရည် မြင့်မားသည့် လူငယ်/လူရွယ်များ ဖြစ်လာစေရေးပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်၊ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အခြေခံနှင့်ခေတ်မီ အားကစား နည်းစနစ်များ လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အားကစားအရာရှိများ တွဲဖက်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊

 

(၇) အားကစားစီမံကိန်းနှင့်သုတေသနဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) အားကစားသမားများ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ လူငယ်များအား၊ အားကစားဆေးပညာ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေးအတွက် အားကစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား ပြောကြား ပို့ချခြင်း၊

(ခ) အားကစားသမားများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(ဂ) အားကစားသမားများကျွေးမွေးသည့် အစားအစာများ အာဟာရပြည့်ဝမှု ရှိ/ မရှိ စမ်းသပ် စစ်ဆေး အကြံပြုခြင်း၊

(ဃ) အားကစားသုတေသန စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

(င) အားကစားသုတေသနလက်စွဲစာအုပ်များထုတ်ဝေခြင်း၊

(စ) အားကစားသမားများ၏ဖြစ်စဉ် စည်းကမ်းချက် မှန်ကန်ရေးအတွက် လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ဆီလျော်မှုရှိ / မရှိအကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

(ဆ) နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ နည်းပြများ၊ ဒိုင်များ၊ ဂျူရီများ ပေါ်ထွက်လာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) နိုင်ငံတကာခေတ်မီ အားကစားနည်းစနစ်များအား အားကစားသမားများအား လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ) နိုင်ငံတကာ အားကစားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံ၍ ခေတ်မီအားကစား နည်းစနစ်များရရှိ ရေးနှင့် အသုံးချနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

(၈) အားကစားဆေးဘက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဦးစီးဌာနအားလုံးအတွက် နှစ်စဉ်ကုန်ကျမည့် လိုအပ်သော ဆေး၊ ဆေးပစ္စည်းနှင့် ငွေ လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(ခ) အားကစားသမားများ၊ အားကစားသင်တန်းသားများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသပေးခြင်း၊

(ဂ) ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် ဆေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့များ လိုက်ပါရန် လိုအပ်ပါက  ဆေးဝန်ထမ်းများ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရေးစီမံပေးခြင်း၊

(ဃ) ဦးစီးဌာနမှကျင်းပသည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်များ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ (MedicalCover) တာဝန်ခွဲဝေချထားခြင်း၊

(င) အားကစားလေ့ကျင့်ရေးစခန်း ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးဖြန်း/ ဆေးမှုတ်လုပ်ငန်းများ၊ သောက်သုံးရေးဓါတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အစားအသောက်ကိုင်တွယ် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမည့် ဝန်ထမ်းများအားစစ်ဆေးခြင်း၊

(စ) စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်လျက်ရှိသော အားကစားသမားများအား ပုံမှန်ဆေးကုသခြင်း၊ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပြသပေးခြင်း၊

(ဆ) အားကစားသမားများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မဖြစ်စေရေးအတွက်ကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ) အားကစားသမားများအား အချိန်တိုအတွင်း ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီး အားကစား အမြန် ပြန်လည် ကစားစေနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ) လက်ထောက်ဆရာဝန်များ၊ ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းများကို အခါအားလျော်စွာပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ည) အားကစားသမားများ အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ လူငယ်များအား အားကစားဆေး ပညာများ ဗဟုသုတ ပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဋ) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းပြီး အားကစား ဆေးသုတေသနလုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဍ) တားမြစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရှိ/ မရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊

(ဋ) လက်ရွေးစင်အားကစားသမားများအားအပြီးသတ်ရွေးချယ်မှုပြီးလျှင် Doping ပုံစံများ၌ ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်း၊

(ဎ) အားကစားဆေးပညာဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ပညာပေးမှုများနှင့် အမျိုးသားအဆင့် အားကစား ဆေးပညာ ဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

 

 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံကျောင်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

(ရန်ကုန်/ မန္တလေး/ မော်လမြိုင်/ တောင်ကြီး/ မုံရွာ/ လွိုင်ကော်/ ဟားခါး/ စစ်တွေ) 

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လိုအပ်သော အားကစား သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်း၊

(ခ) အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သည့် အားကစားအရာရှိ သင်တန်း၊ အားကစားနည်းပြ သင်တန်း၊ အားကစားနည်းစနစ်မှူး သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခြင်း၊

(ဂ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ၏ ကူညီမှုဖြင့်အခါ အားလျော်စွာ ဖွင့်လှစ်မည့် အားကစား ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်း၊ အားကစားနည်းပြ သင်တန်းများအတွက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေးအတွက် နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သည့် နည်းပြဆရာများ၊ အားကစား ခေါင်းဆောင်များ၊ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊

(င) မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားသမားများ နေရာတွင် သွေးသစ်လောင်းနိုင်ရန် လူငယ် အားကစားသမားများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပေါ်ထွက်နိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

Loading