အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဇူလိုင်လအထိ ပထမ(၆)လပတ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးခဲ့သည့် နည်းပြ/ဒိုင်သင်တန်းများ

စဉ် အားကစားနည်း သင်တန်းအမျိုးအစား ဖွင့်လှစ်သည့်
နေ့ရက်
ဖွင့်လှစ်သည့်နေရာ နည်းပြ သင်တန်း
သား
မှတ်ချက်
သေနတ်ပစ် အားကစားနှင့်ကာယပညာဉီးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ သေနတ်ပစ် အဖွဲ့ချုပ်နှင့် တပ်မတော်သေနတ်ပစ် ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သေနတ်ပစ် အားကစားနည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂)

၃၀.၅.၂၀၂၂ မှ

၅.၆.၂၀၂၂ ထိ

နေပြည်တော် 
Gold Camp Multipurpose Hall
(၁၀)ဦး (၄၃) ဦး  
သေနတ်ပစ် အားကစားနှင့်ကာယပညာဉီးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ သေနတ်ပစ်အဖွဲ့ချုပ်နှင့် တပ်မတော်သေနတ်ပစ် ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သေနတ်ပစ်အားကစားနည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၂၂) ၈.၆.၂၀၂၂ မှ
၁၄.၆.၂၀၂၂ ထိ
နေပြည်တော် 
Gold Camp Multipurpose Hall
(၁၀)ဦး (၄၅) ဦး  
Gym အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် GYM နည်းပြသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) ၂၇.၆.၂၀၂၂ မှ
၁၈.၇.၂၀၂၂ ထိ
နေပြည်တော် 
Gold Camp Multipurpose Hall
(၉) ဦး (၃၅) ဦး  
ဖူဆယ် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် AFC Futsal Level 2 Coaching Course (ဖူဆယ်နည်းပြသင်တန်း) ၇.၇.၂၀၂၂ မှ
၁၃.၇.၂၀၂၂ ထိ
ရန်ကုန်မြို့
ဘောလုံးအကယ်ဒမီကျောင်း
(၃)ဦး (၁၅)ဦး  
ဂျူဒို ဂျူဒို ဒိုင်လူကြီးနှင့် နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၂) ၁၁.၇.၂၀၂၂ မှ
၂၂.၇.၂၀၂၂ ထိ
နေပြည်တော် 
Gold Camp Multipurpose Hall
(၁၄)ဦး (၄၅) ဦး  
ဖူဆယ် အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် AFC Futsal Level 1 Coaching Course (ဖူဆယ်နည်းပြသင်တန်း) ၂၃.၇.၂၀၂၂ မှ
၂၈.၇.၂၀၂၂ ထိ
ရန်ကုန်မြို့
ဘောလုံးအကယ်ဒမီကျောင်း
(၅)ဦး (၂၀) ဦး