အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရှိ ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲ၍မရသည့်ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် ရုံးသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစား(၄၀)တို့အား လေလံတင်ရောင်းချရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Read More

Loading