မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများ

အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုနှင့် နိုင်ငံအလိုက်အဆင့်ရရှိမှု

စဉ်

ကျင်းပသည့် အကြိမ်

ကျင်းပသည့် ခုနှစ်

ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ

ဆုတံဆိပ်ရရှိမှုအဆင့်
ရွှေငွေကြေးပေါင်း
ပထမ၂၀၀၁မလေးရှား၄၃၂၃၁၁၇၇
ဒုတိယ၂၀၀၃ဗီယက်နမ်၂၄၁၂၁၁၄၇
တတိယ၂၀၀၅ဖိလစ်ပိုင်၂၉၁၃၄၆
စတုတ္ထ၂၀၀၈ထိုင်း၁၄၁၆၂၁၅၁
ပဉ္စမ၂၀၀၉မလေးရှား၁၄၁၉၄၀
ဆဋ္ဌမ၂၀၁၁အင်ဒိုနီးရှား၁၁၁၄၃၄
သတ္တမ၂၀၁၄မြန်မာ၃၄၂၆၃၆၉၆
အဋ္ဌမ၂၀၁၅စင်္ကာပူ၁၆၁၇၂၉၆၂
နဝမ၂၀၁၇မလေးရှား၁၁၁၅၁၇၄၃
၁၀ဧကဒသမ၂၀၂၂အင်ဒိုနီးရှား၁၄၁၂၁၇၄၃

အာရှမသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု

စဉ်

ကျင်းပသည့် အကြိမ်

ကျင်းပသည့် ခုနှစ်

ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ

ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု

မှတ်ချက်

ရွှေ

ငွေ

ကြေး

ပေါင်း

ပထမ

၂၀၁၀

တရုတ်

 

ဒုတိယ

၂၀၁၄

ကိုရီးယား

 

တတိယ

၂၀၁၈

အင်ဒိုနီးရှား

 

အိုလံပစ်မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု

စဉ်

ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည့် အကြိမ်

ကျင်းပသည့် ခုနှစ်

ကျင်းပသည့် နိုင်ငံ

ဆုတံဆိပ်ရရှိမှု

မှတ်ချက်

ရွှေ

ငွေ

ကြေး

ပေါင်း

ပထမ

၁၉၇၆

ကနေဒါ

 

ဒုတိယ

၁၉၈၄

အမေရိကန်

 

၁၉၉၂-၂၀၀၈-၂၀၁၂-၂၀၁၆ ခုနှစ်များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း ဆုတံဆိပ်မရှိခဲ့ပါ။