၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အားကစားပြိုင်ပွဲများ ပြက္ခဒိန်