အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အဆင့် နှစ်အလိုက် ဆုရရှိခဲ့မှု အခြေပြဇယား

စဉ်

ခုနှစ်

လှုပ်ရှား လူဦးရေ

ရာခိုင်နှုန်း

ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်

ဆုရမြို့နယ်

၁။

၁၉၉၈-၉၉

၃၉၃၆၉၉၅

၁%

မကွေး

ပထမ

မင်းဘူး

ပထမ

    

ရှမ်း(မြောက်)

ဒုတိယ

သံဖြူဇရပ်

ဒုတိယ

    

မွန်

တတိယ

ရွှေပြည်သာ

တတိယ

၂။

၉၉-၂၀၀၀

၂၅၆၉၂၄၇၆

၄.၁၈%

မန္တလေး

ပထမ

ပဲခူး

ပထမ

    

ဧရာဝတီ

ဒုတိယ

ဟင်္သာတ

ဒုတိယ

    

ကရင်

တတိယ

ဟားခါး

တတိယ

၃။

၂၀၀၀-၀၁

၃၂၂၀၆၂၇၂

၅.၃၅%

ပဲခူး

ပထမ

တောင်ကြီး

ပထမ

    

ကချင်

ဒုတိယ

ပခုက္ကူ

ဒုတိယ

    

ကယား

တတိယ

တာမွေ

တတိယ

၄။

၂၀၀၁

၁၄၀၆၈၈၄၂

၅.၆၃%

ပဲခူး

ပထမ

မကွေး

ပထမ

    

မန္တလေး

ဒုတိယ

တာမွေ

ဒုတိယ

    

စစ်ကိုင်း

တတိယ

မော်လမြိုင်

တတိယ

၅။

၂၀၀၂

၁၄၉၀၀၇၃၆

၇.၁၆%

ပဲခူး

ပထမ

တာမွေ

ပထမ

    

မန္တလေး

ဒုတိယ

လားရှိုး

ဒုတိယ

    

မွန်

တတိယ

ဆော

တတိယ

၆။

၂၀၀၃

၁၅၂၄၀၇၁၂

၇.၁၈%

ပဲခူး

ပထမ

လားရှိုး

ပထမ

    

မန္တလေး

ဒုတိယ

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်

ဒုတိယ

    

စစ်ကိုင်း

တတိယ

စစ်တွေ

တတိယ

၇။

၂၀၀၄

၂၁၁၈၄၄၇၇

၉.၈၀%

ရန်ကုန်

ပထမ

ပြည်

ပထမ

    

ပဲခူး

ဒုတိယ

ချောင်းဆုံ

ဒုတိယ

    

ရှမ်း(မြောက်)

တတိယ

တောင်သာ

တတိယ

၈။

၂၀၀၅

၂၉၀၂၀၉၂၂

၁၀.၅၅%

မန္တလေး

ပထမ

မြစ်ကြီးနား

ပထမ

    

ပဲခူး

ဒုတိယ

ရွှေဘို

ဒုတိယ

    

စစ်ကိုင်း

တတိယ

မြဝတီ

တတိယ

၉။

၂၀၀၆

၃၀၄၉၄၂၀၉

၁၁.၂၀%

ရန်ကုန်

ပထမ

လားရှိုး

ပထမ

    

ပဲခူး

ဒုတိယ

ဘားအံ

ဒုတိယ

    

မန္တလေး

တတိယ

မော်လမြိုင်

တတိယ

စဉ်

ခုနှစ်

လှုပ်ရှား လူဦးရေ

ရာခိုင်နှုန်း

ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်

ဆုရမြို့နယ်

၁၀။

၂၀၀၇

၃၄၈၄၄၁၄၁

၁၃.၀၄%

မန္တလေး

ပထမ

ဆိပ်ကမ်း

ပထမ

    

ရှမ်း(မြောက်)

ဒုတိယ

ကလေးဝ

ဒုတိယ

    

ရှမ်း(အရှေ့)

တတိယ

မိုင်းဖြတ်

တတိယ

၁၁။

၂၀၀၈

၂၉၈၇၉၈၆၄

၁၃.၅၆%

ပဲခူး

ပထမ

ဆားလင်းကြီး

ပထမ

    

ရှမ်း(အရှေ့)

ဒုတိယ

ကလေးဝ

ဒုတိယ

    

မန္တလေး

တတိယ

မိုင်းဖြတ်

တတိယ

၁၂။

၂၀၀၉

၃၀၂၂၄၈၃၆

၁၃.၇၅%

စစ်ကိုင်း

ပထမ

လားရှိုး

ပထမ

    

ရန်ကုန်

ဒုတိယ

ချမ်းအေးသာဇံ

ဒုတိယ

    

မွန်

တတိယ

သရက်

တတိယ

၁၃။

၂၀၁၀

၅၄၈၈၉၄၆၀

၁၃.၇၆%

ပဲခူး

ပထမ

တောင်ကြီး

ပထမ

    

မန္တလေး

ဒုတိယ

ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

ဒုတိယ

    

စစ်ကိုင်း

တတိယ

မြစ်ကြီးနား

တတိယ

၁၄။

၂၀၁၁

၅၁၂၂၄၂၄၁

၁၃.၇၈%

စစ်ကိုင်း

ပထမ

ချမ်းအေးသာဇံ

ပထမ

    

ရှမ်း

ဒုတိယ

ကျုံးပျော်

ဒုတိယ

    

မွန်

တတိယ

ဘောလခဲ

တတိယ

၁၅။

၂၀၁၂

၃၄၇၇၈၂၄၈

၁၃.၈၀%

မန္တလေး

ပထမ

တောင်ငူ

ပထမ

    

ကယား

ဒုတိယ

ပုသိမ်

ဒုတိယ

    

ရှမ်း

တတိယ

မြစ်ကြီးနား

တတိယ

၁၆။

၂၀၁၃

၂၉၉၅၂၄၆၁

၁၃.၈၂%

ဧရာဝတီ

ပထမ

တောင်ကြီး

ပထမ

    

မကွေး

ဒုတိယ

မုံရွာ

ဒုတိယ

    

မွန်

တတိယ

မြိတ်

တတိယ

    

ပဲခူး

နှစ်သိမ့်

လွိုင်ကော်

နှစ်သိမ့်

    

မန္တလေး

နှစ်သိမ့်

မြောင်းမြ

နှစ်သိမ့်

    

တနင်္သာရီ

နှစ်သိမ့်

ချမ်းအေးသာစံ

နှစ်သိမ့်

၁၇။

၂၀၁၄

၂၇၈၆၂၄၆၁

၁၃.၈၄%

မန္တလေး

ပထမ

မြောင်းမြ

ပထမ

    

ရှမ်း

ဒုတိယ

မော်လမြိုင်

ဒုတိယ

    

ကယား

တတိယ

ဆော

တတိယ

    

တနင်္သာရီ

နှစ်သိမ့်

ပြည်

နှစ်သိမ့်

    

ရခိုင်

နှစ်သိမ့်

လားရှိုး

နှစ်သိမ့်

    

ပဲခူး

နှစ်သိမ့်

ဟားခါး

နှစ်သိမ့်

စဉ်

ခုနှစ်

လှုပ်ရှား လူဦးရေ

ရာခိုင်နှုန်း

ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်

ဆုရမြို့နယ်

၁၈။

၂၀၁၅

၂၇၈၉၂၉၉၄

၁၃.၈၇%

ရှမ်း

ပထမ

ဖြူး

ပထမ

    

မန္တလေး

ဒုတိယ

ဆော

ဒုတိယ

    

ဧရာဝတီ

တတိယ

မော်လမြိုင်

တတိယ

    

ကချင်

နှစ်သိမ့်

လားရှိုး

နှစ်သိမ့်

    

ကရင်

နှစ်သိမ့်

လှိုင်းဘွဲ့

နှစ်သိမ့်

    

ပဲခူး

နှစ်သိမ့်

ပုသိမ်

နှစ်သိမ့်

၁၉။

၂၀၁၆

၃၄၉၄၀၉၇၄

၁၃.၈၉%

မန္တလေး

ပထမ

ဖြူး

ပထမ

    

ရှမ်း

ဒုတိယ

လှိုင်းဘွဲ့

ဒုတိယ

    

ပဲခူး

တတိယ

ဆော

တတိယ

    

မကွေး

နှစ်သိမ့်

တာချီလိတ်

နှစ်သိမ့်

    

စစ်ကိုင်း

နှစ်သိမ့်

မြိတ်

နှစ်သိမ့်

    

မွန်

နှစ်သိမ့်

မော်လမြိုင်

နှစ်သိမ့်

      

မြစ်ကြီးနား

နှစ်သိမ့်

      

လားရှိုး

နှစ်သိမ့်

၂၀။

၂၀၁၇

၃၅၉၈၀၉၅၀

၁၃.၉၁%

မန္တလေး

ပထမ

အောင်လံ

ပထမ

    

ပဲခူး

ဒုတိယ

ဖြူး

ဒုတိယ

    

ကယား

တတိယ

မတ္တရာ

တတိယ

    

ရှမ်း

နှစ်သိမ့်

မြိတ်

နှစ်သိမ့်

    

မကွေး

နှစ်သိမ့်

ဂန့်ဂေါ

နှစ်သိမ့်

    

ဧရာဝတီ

နှစ်သိမ့်

မြောင်းမြ

နှစ်သိမ့်

      

ဘိုကလေး

နှစ်သိမ့်

      

ဟားခါး

နှစ်သိမ့်

၂၁။

၂၀၁၈

၅၁၉၉၃၉၅၀

၁၃.၉၃%

ကယား

ပထမ

ဖြူး

ပထမ

    

ပဲခူး

ဒုတိယ

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)

ဒုတိယ

    

မန္တလေး

တတိယ

မတ္တရာ

တတိယ

    

စစ်ကိုင်း

နှစ်သိမ့်

ညောင်ရွှေ

နှစ်သိမ့်

    

ကရင်

နှစ်သိမ့်

ဖလမ်း

နှစ်သိမ့်

    

မကွေး

နှစ်သိမ့်

လှိုင်းဘွဲ့

နှစ်သိမ့်

      

မော်လမြိုင်

နှစ်သိမ့်

      

ဝိုင်းမော်

နှစ်သိမ့်

စဉ်

ခုနှစ်

လှုပ်ရှား လူဦးရေ

ရာခိုင်နှုန်း

ဆုရတိုင်း/ပြည်နယ်

ဆုရမြို့နယ်

၂၂။

၂၀၁၉

၂၈၈၂၂၇၀၀

၁၃.၉၄%

ကယား

ပထမ

ဖြူး

ပထမ

    

ရှမ်း

ဒုတိယ

ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)

ဒုတိယ

    

ပဲခူး

တတိယ

မြို့သစ်

တတိယ

    

မန္တလေး

နှစ်သိမ့်

ရေကြည်

နှစ်သိမ့်

    

ကချင်

နှစ်သိမ့်

ပုသိမ်ကြီး

နှစ်သိမ့်

    

ဧရာဝတီ

နှစ်သိမ့်

ဒီးမောဆို

နှစ်သိမ့်

      

မတူပီ

နှစ်သိမ့်

      

ဝိုင်းမော်

နှစ်သိမ့်

      

လှိုင်းဘွဲ့

နှစ်သိမ့်

      

ဘုတ်ပြင်း

နှစ်သိမ့်

ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုရ ဝတ္ထုတိုများ နှစ်အလိုက် အခြေပြဇယား

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

ဝတ္ထုတိုအမည်

ကလောင်အမည်

၁။

၂၀၁၄

ပထမ

အင်းယားကိုသက်သေတည်

ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်)

  

ဒုတိယ

ပြည်တော်ပြန် ဘုရားကြီးရှေ့က ကြိုနေမယ်

ရဲထွန်း (ဟင်္သာတ)

  

တတိယ

အပြုံးပန်းတွေကိုယ်စီဝေ

မြနှင်းဝေအောင်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

အားကစားမြင့်တင်ခြင်းသည် နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ကို မြင့်တင်ခြင်း မည်၏

မောင်ယဉ်လှိုင်း (ပျဉ်းမမြိုင်)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ဘဝသစ်တစ်ခု၏ နိဒါန်း

ရိုစ့်

၂။

၂၀၁၅

ပထမ

မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း

ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်)

  

ဒုတိယ

မမြင်ရသော ပန်းတိုင်

ကျော်မျိုးသူ

  

တတိယ

ကာလယန္တရား

ဖြူစင်မိုး (မြန်မာစာ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ခြေလျင်လိုက်ခဲ့မယ်

သုတဆု (စဉ့်ကူး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ရှင်သန်လှုပ်ရှား အားကစား

မင်းထင်ကျော်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစား ရွှေသူရဲကောင်း

အောင်ခန့်ဖြိုးဝေ (တောင်ငူ)

၃။

၂၀၁၆

ပထမ

ခေတ်ရယ် စနစ်ရယ် လူသားရယ်

ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်)

  

ဒုတိယ

အလင်းနှင့်အမှောင်

မောင်မောင်မိုးအောင်

  

တတိယ

လောက၌ အခက်ခဲဆုံးအရာ

သက်ဝေမောင်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ရွှေခြေထောက်တစ်ချောင်း၏  ဒီဇင်ဘာလ သမိုင်းကြောင်း

ရဲရဲထွန်း (ဟင်္သာတ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ရေစကြိုစဉ့်အိုးကြီးများ

မွန်း

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ဆောင်းအမှီပြန်ခဲ့စေချင်သည်

မြတ်နိုးအောင် (အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ)

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

ဝတ္ထုတိုအမည်

ကလောင်အမည်

၄။

၂၀၁၇

ပထမ

လေ့ကျင့်လို အိုသည်မရှိ

ခင့်တင့်ဝေ (မြို့တော်စည်ပင်)

  

ဒုတိယ

ခြေတစ်လှမ်း ကုဋေတစ်သန်း

သီရိ (ဥပဒေ)

  

တတိယ

မညိုးသောပန်း မသေသောသစ်ပင်

မင်းလပြည့်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ဒီဇင်ဘာအားကစားပွဲ နွှဲလို့မှ မဝနိုင်

မချောယဉ် (မိုးညှင်း)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

နွားပျိုသန်လှ နွားအိုပေါင်ကျိုး သလောက်ပဲရှိတယ်

မနောသစ် (ပခုက္ကူ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

နေ့သစ်များဆီသို့

လင်းထက် (အင်းတော်ကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

ဘဝဂ်သို့တိုင် ညံစေသတည်း

မောင်သာမန် (ဇီးကုန်း)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၅

မြူနှင်းတို့အကြား ပီတိစားနေကြ သူများ

မောင်မောင်လွင် (ရွှေဘိုသား)

၅။

၂၀၁၈

ပထမ

ဒီဇင်ဘာချစ်သူ

ဦးဆန်းဦး (မင်းလပြည့်-ဟားခါး)

  

ဒုတိယ

ပင်စင်စားတို့ စကားဝိုင်း

ခိုင်ဝါကျော်-ဘောဂဗေဒ

  

တတိယ

သင့်အသက် သင့်လက်ထဲတွင်ရှိသည် 

ဖြူစင်မိုး (မြန်စာဂုဏ်)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

မြူနှင်းတို့နှင့်အပြိုင်

ထက်ဝေအောင် (စစ်ကိုင်း)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ဆေးကောင်းတစ်လက်

မောင်မောင်လွင် (ရွှေဘိုသား)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား ဆေးတစ်ပါး

မောင်စူးရှ (အနောက်ရိုးမ)

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

ဝတ္ထုတိုအမည်

ကလောင်အမည်

၆။

၂၀၁၉

ပထမ

ပီတိစား၍ အားရှိသည်

လင်းထက် (အင်းတော်ကြီး)

  

ဒုတိယ

နှင်းပုံရိပ်လွှာ

ခင်လပြည့်ဝန်း

  

တတိယ

ပန်းနုရောင်ဝေါ့ကင်းရှူးလေး

ကောင်းကင်မေ (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

နေတစ်စင်းမှသည် ကြယ်တစ်ခင်း ဆီသို့

သဉ္ဇာလှိုင် (လားရှိုး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

အကြီးမြတ်ဆုံးဆုလာဘ်

လင်းအရုဏ်ဦး (ပဲခူး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

အားကစား မြှင့်တင်ခြင်းသည်

နွေကံ့ကော်(မြို့လှ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

ဆရာပေးတဲ့ဆေး

မောင်စူးရှ (အနောက်ရိုးမ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၅

သမုဒယမျှားသော နံနက်ခင်းကို ဖြတ်လျှောက်ခြင်း

တင်မိုးအေး

ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုရ ဆောင်းပါးများ နှစ်အလိုက် အခြေပြဇယား

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

ဆောင်းပါးအမည်

ကလောင်အမည်

၁။

၂၀၁၄

ပထမ

ကျန်းမာကြံ့ခိုင် ဒို့မဏ္ဍိုင် မယိုင်လဲစေ ဖို့ လူထုအားကစားဖြင့် တည်ဆောက် စို့

သဇင်ထွန်း (ပညာရေး)

  

ဒုတိယ

အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေး အမျိုးသားရေးအသိဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြစို့

ကိုဌေး(ကနောင်)

  

တတိယ

ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော လူထုအားကစားမှ ကမ္ဘာ့သို့

မောင်မောင်မိုးအောင်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

လူထုအားကစားနှင့် တစ်မျိုးသားလုံး တာဝန်

ထွေးကိုကို

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးအောင် အားကစား ကဏ္ဍ စွမ်းအား ရလဒ် ဆောင်

ဇော်မင်းဌေး (ထားဝယ်)

၂။

၂၀၁၅

ပထမ

နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အားကစား ကဏ္ဍမြင့်တင်စို့

မနောဖြူ

  

ဒုတိယ

ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ဖို့

သဇင်ထွန်း (ပညာရေး)

  

တတိယ

အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေး အမျိုးသားရေး အသိဖြင့် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေး

တက္ကသိုလ် ပွင့်သူအောင်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော လူထုအားကစား မှ ခေတ်မီသော နိုင်ငံတော်သို့ 

မောင်မောင်မိုးအောင်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

မြန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း ရေရှည်တိုးတက်မြင့်မားရေးဆီသို့

စုစုစံ

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး လူထုလှုပ်ရှား အားကစား

သက်ဦးမောင်

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

ဆောင်းပါးအမည်

ကလောင်အမည်

၃။

၂၀၁၆

ပထမ

တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားကို မြှင့်တင်ပေး

ဧရာမောင်

  

ဒုတိယ

လူထုအားကစားမှ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ရန် 

ကျော်မျိုးသူ

  

တတိယ

မြန်မာ့အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လူထုအားကစား လှုပ်ရှားမှု မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်စို့

တက္ကသိုလ် ပွင့်သူအောင်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ကျန်းမာကြံ့ခိုင် ပြည်မဏ္ဍိုင် မြဲခိုင် လှုပ်ရှားအားကစား

သက်ဦး (NUAC)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

မြန်မာ့အားကစား တိုးတက်မြင့်မား လာစေရေးအား ရည်မှန်းလျက်

စုစုစံ

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

လူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုမှသည် အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားရေးဆီသို့

ဇော်မင်းဌေး

၄။

၂၀၁၇

ပထမ

ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သော နိုင်ငံသားများ ဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်စို့

ဧရာမောင်

  

ဒုတိယ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သို့ လူထုအားကစားဖြင့် ချီတက်စို့

မောင်မောင်မိုးအောင်

  

တတိယ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရန် လူထုအားကစားကို အခြေခံ

ကျော်မျိုးသူ

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

အမိနိုင်ငံတော်ကြီး စဉ်ဆက်မပြတ် 

ဇော်မင်းဌေး

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

အမျိုးသားအားကစား အဆင့်အတန်း တိုးတက်ရေး အမျိုးသားရေးအသိဖြင့် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေး

ဝမ်းထက်မိုး        (ဇိန့်-အောင်လံ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

နုပျိုသက်ရှည် ကျန်းမာဖို့ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားကြစို့

မလေးခင် (ဟင်္သာတ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

အသက်ရှည်စွာ အနာမဲ့ရေး နေ့စဉ် မှန်မှန် လမ်းလျှောက်ပေး

ရနံ့ချို (ဟင်္သာတ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၅

တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး နှင့် မြန်မာ့အားကစား အောင်မြင် တိုးတက်မြင့်မားလာစေရေး

စုစုစံ

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

ဆောင်းပါးအမည်

ကလောင်အမည်

၅။

၂၀၁၈

ပထမ

အားကစားစိတ်ဓာတ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ

အောင်လင်းသူ (ကွန်ပျူတာ)

  

ဒုတိယ

ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး

ဦးဇင်မင်းဝင်း

  

တတိယ

ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်း ကောင်း စုပေါင်းဆင်နွှဲ လူထု လမ်းလျှောက်ပွဲ

ဦးဘုန်းကြိုင် (မင်းလူ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး၊ အားကစားနှင့်ကုသပေး

ဦးရဲညွန့် (ရဲရဲထွန်း တောက်-မွှေးလုံး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ကျန်းမာစေကြောင်း နည်းလမ်း ကောင်း စုပေါင်းဆင်နွှဲ လူထု လမ်းလျှောက်ပွဲ

ပန်းမြိုင်လယ် စိန်ဝင်း

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစား ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး

ဦးထိန်လင်း (လင်းအရုဏ်ဦး-ပဲခူး)

၆။

၂၀၁၉

ပထမ

ရောဂါကင်းလို့ ကျန်းမာဖို့ နေ့စဉ် လမ်းလျှောက်ကြပါစို့

ရွှေလေညင်း

  

ဒုတိယ

ရောဂါကင်းလို့ ကျန်းမာဖို့ နေ့စဉ်လမ်းလျှောက်ကြပါစို့

မာလာဦး

  

တတိယ

နိုင်ငံ့အားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားကိုအခြေခံ

မို့မို့အောင်သန်း (ဥပဒေ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

နိုင်ငံအားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားအခြေခံ

ဇော်မင်းဌေး (ထားဝယ်)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

မျိုးဆက်သစ်များ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ အားကစားနှင့် ပညာရေးပူးပေါင်းပေး

မယ်မွှေး(ပညာရေး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ရောဂါကင်းဝေးကျန်းမာစေရေး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကစားပေး

နှင်းပွင့်ဖြူ

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

နိုင်ငံ့အားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားကို အခြေခံ

မဟော်ဂနီ

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၅

နိုင်ငံ့အားကစားမြှင့်တင်ရန် လူထုအားကစားကို အခြေခံ

ဧရာမောင်

ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆုရ ဓာတ်ပုံများ နှစ်အလိုက် အခြေပြဇယား

စဉ်

ခုနှစ်

ဆုရရှိမှု အဆင့်

အမည်

၁။

၂၀၁၄

ပထမ

ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

ဒုတိယ

ဘိုသင်း (မန်းတက္ကသိုလ်)

  

တတိယ

အောင်ရဲနိုင် (အမရပူရ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ကျော်ခိုင်ဦး

၂။

၂၀၁၅

ပထမ

ဟိန်းထက်အောင်

  

ဒုတိယ

မျိုးမင်းကြွယ်

  

တတိယ

ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

‌ ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

အောင်မြင့်ထွေး

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

ရီရီရွှေ

၃။

၂၀၁၆

ပထမ

ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး)

  

ဒုတိယ

ရဲလင်းထွန်း(လှသရဖူ)

  

တတိယ

အောင်အောင် (နန်းတော်ရှေ့)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

ရဲလင်းထွန်း(လှသရဖူ)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

အောင်မြင့်ထွေး

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး)

၄။

၂၀၁၇

ပထမ

မြဇော်(ရေနံချောင်း)

  

ဒုတိယ

ဘိုသင်း (မန်းတက္ကသိုလ်)

  

တတိယ

စိုးမြင့် (ပုသိမ်ကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

စုပုံချစ် (ပုသိမ်ကြီး)

 

၂၀၁၇

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ထက်သူ(ရွှေကျောင်းကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၄

ခင်လပြည့်ဝန်း

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၅

ဇော်ဇော်ဝေ (ဆင်ဖြူကျွန်း)

၅။

၂၀၁၈

ပထမ

မဟယ်လင်

  

ဒုတိယ

မဟယ်လင်

  

တတိယ

ကိုဇော်မင်း(မန်းတောင်)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

အောင်မျိုးထွန်း (ရွှေပြည်သစ်)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

မင်းဇာနည်ဇော်

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

ကိုဇော်မင်း (မန်းတောင်)

  

အထူးဆု-၁

ယမင်းဝင်းလှိုင်

  

အထူးဆု-၂

ဌေးဝင်း(ရမ္မာဝတီ)

  

အထူးဆု-၃

ကျော်မျိုးထွန်း

  

အထူးဆု-၄

ဇော်ဇော်ဝေ(ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

အထူးဆု-၅

ဇော်ဇော်ဝေ(ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

အထူးဆု-၆

ဇော်ဇော်ဝေ(ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

အထူးဆု-၇

မင်းဇာနည်ဇော်

  

အထူးဆု-၈

အောင်မြင့်ထွေး

၆။

၂၀၁၉

ပထမ

ဇော်ဇော်ဝေ(ဆင်ဖြူကျွန်း)

  

ဒုတိယ

ဌေးဝင်း(ရမ္မာဝတီ)

  

တတိယ

ဒေါက်တာမြတ်ဇော်ဟိန်း

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၁

အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၂

အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး)

  

နှစ်သိမ့်ဆု-၃

မျိုးမင်းကြွယ်(ရွှေတောင်ကြား)

  

အထူးဆု-၁

မျိုးမင်းကြွယ်(ရွှေတောင်ကြား)

  

အထူးဆု-၂

စိုင်းအောင်မြတ်(တောင်ကြီး)

  

အထူးဆု-၃

သန်းလှိုင်ဦး

  

အထူးဆု-၄

စိုင်းအောင်မြတ်(တောင်ကြီး)

  

အထူးဆု-၅

ဒေါက်တာမြတ်ဇော်ဟိန်း

  

အထူးဆု-၆

မျိုးမင်းကြွယ်(ရွှေတောင်ကြား)

  

အထူးဆု-၇

နိုင်ထူးအောင်

  

အထူးဆု-၈

အောင်မြတ်မင်း

  

အထူးဆု-၉

အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး)

  

အထူးဆု-၁၀

အောင်ကျော်ထွန်း (ပုသိမ်ကြီး)

၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာများ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလှုပ်ရှားမှု ဆုရ ဝတ္ထုတို၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာနှင့် ဓါတ်ပုံများ

Loading